• Ελληνικά-GR
  • english

Products. / MastCity

MastCity

About MastCity

Ολοκληρωμένη λύση αποτύπωσης σε ψηφιακό χάρτη σημείων ενδιαφέροντος με δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων ή παραγωγής reports. 

Η καταχώρηση μπορεί να γίνει μέσω web ή mobile εφαρμογής για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Characteristics